Observera att brister avseende snöröjning, sandning, belysning, vägunderhåll och andra driftrelaterade frågor bör rapporteras in via www.kalix.se/felanmalan för snabbare behandling.

Hanteringen av din synpunkt går snabbare om du väljer rätt verksamhetsområde från listan. Saknas området väljer du "Annat".

Beskriv så utförligt som möjligt vad du vill vidareförmedla. Beskriv även eventuella bifogade filer, vad är det vi ser eller läser?

Här kan du välja en fil eller fler från din dator som du vill ska skickas med din synpunkt. Om du vill skicka flera filer, måste du markera och bifoga dem samtidigt.

Vill du att Kalix kommun återkopplar till dig i ärendet behöver du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill kan du alltid förbli anonym.

Powered by jqueryform.com